Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens insatser inom ambulansverksamheten
dokumentnummer RiR 2012:20
utgivningsår 2012
ställe 1.6 Centrala begrepp, s. 21
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Riksrevisionen