Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Herrelösa verk i kulturarvsinstitutonernas samlingar
överordnad titel Excerpter ur Departementsserien (Ds)
dokumentnummer Ds 2013:63
utgivningsår 2013
ställe 5.4.1 Definitionen av ett herrelöst verk, s. 37
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet