Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen
utgivningsår 2013
utgåvenr 1.0
ställe Definitioner, s. 6–8
antal termposter 17
 
utgivare
organisation E-delegationen