Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2011 och 2012
dokumentnummer Rapport 5
utgivningsår 2014
ställe Ordlista, s. 5–6
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket