Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2014:50
utgivningsår 2014
ställe Begrepp som rör miljömålssystemet, s. 13–14
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Miljömålsberedningen