Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Etableringslotsar – fungerar länken mellan individen och arbetsmarknaden?
dokumentnummer RiR 2014:14
utgivningsår 2014
ställe 1.5 Centrala termer, s. 19; Bilaga 4 Definitioner av Arbetsförmedlingens uppföljningsverktyg och åtgärder, s.115–116
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Riksrevisionen