Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar. Slutrapport – åtgärder inklusive författningsändringar
kortform av titel Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar
dokumentnummer EI R2014:10
utgivningsår 2014
ställe 1.4, Något om terminologin i rapporten, s. 20–21
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen
utgivare
organisation None