Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Nytt direktiv om bekämpning av aviär influensa
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2004/05:FPM74
utgivningsår 2005
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 3.3 Fackuttryck/termer
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Jordbruksdepartementet