Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kommissionens meddelande om att stärka den öppna samordningsmetoden på området för social trygghet oh social delaktighet
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2007/08:FPM132
utgivningsår 2008
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Socialdepartementet