Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Samordning av de sociala trygghetssystemen mellan EU och Algeriet, Israel, Kroatien, Makedonien, Marocko och Tunisien
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2007/08:FPM108
utgivningsår 2008
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Socialdepartementet