Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Skydd av kritisk infrastruktur inom EU
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2006/07:FPM67
utgivningsår 2007
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 2.7 Fackuttryck/termer
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Försvarsdepartementet