Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ny förordning om luftfartstjänster Förordning om en enhetlig organisering av marknaderna för jordbruksprodukter
kortform av titel Förordning om en enhetlig organisering av marknaderna för jordbruksprodukter
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2006/07:FPM41
utgivningsår 2007
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 3.3 Fackuttryck/termer
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Jordbruksdepartementet