Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut
överordnad titel Finansinspektionens författningssamling
dokumentnummer FFFS 2014:1
utgivningsår 2014
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Finansinspektionen