Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2009:400
utgivningsår 2009
ställe 3 kap. Definitioner
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet L6