Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet
överordnad titel Energimarknadsinspektionens författningssamling
dokumentnummer EIFS 2013:1
utgivningsår 2013
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen