Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Begrepp i begravningsverksamhet
utgivningsår 2014
bakgrund Ett terminologiprojekt initierades i februari 2004 och avslutades med utgivningen av Gröna Fakta 5/2004, Skötselmanual Kyrkogårdar 2004. Detta följdes upp med ytterligare ett projekt som beskrev begrepp som används inom begravningsverksamhet och som resulterade i Gröna Fakta 5/2005, Begrepp i begravningsverksamhet 2005. Ytterligare begrepp har beskrivits i Kyrkogårdshandboken 2012, Stad och Land nr. 182. Sedan dess har det kommit lagändringar som gör att dokumentet behöver uppdateras, utvecklas och kompletteras. För några begrepp har innebörden förskjutits och dessa behöver därför justeras för att motsvara praxis. Precis som med de tidigare begreppssamlingarna är tanken att det nu föreliggande arbetet ska fungera som ”rikslikare” för gemensam uppfattning om vad de olika begreppen står för. Samråd med Riksantikvarieämbetet har skett vid framtagandet av dokumentet.
sekretariatskommentar Arbetet har granskats av en större grupp företrädare för kyrkogårdsbranschen. Finansiärer: Fonus, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, SLU Movium Partnerskap, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sveriges Begravningsbyråers Förbund, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, Sveriges Stenindustriförbund/Sten Forsk.
antal termposter 101
 
utgivare
organisation SLU m.fl.