Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet
överordnad titel Riksbanksstudier
utgivningsår 2014
ställe Ordlista, s. 72–75
sekretariatskommentar Engelska termer och definitioner hämtade från översättningen: From A to Z: the Swedish mortgage market and its role in the financial system, www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Riksbanksstudie/2014/rap_riksbanksstudie_140411_eng.pdf, ISBN 978-91-89612-81-5, Glossary, s. 73--76
antal termposter 40
 
utgivare
organisation Sveriges riksbank