Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Riksbankens roll i samhällsekonomin
utgivningsår
ställe Ordlista, s. 46–47
sekretariatskommentar Engelska termer och definitioner hämtade från översättningen:
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Sveriges riksbank