Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)
överordnad titel Transportstyrelsens författningssamling
dokumentnummer TSFS 2013:106
utgivningsår 2013
ställe 1.2.1 Definitioner
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 85
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen