Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2013:41
utgivningsår 2013
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk