Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader – Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket
kortform av titel Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader
dokumentnummer ET 2013:22
utgivningsår 2013
ställe Begrepp och förkortningar som används i rapporten, s. 8–11
antal termposter 19
 
utgivare
organisation Energimyndigheten