Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Diskrimineringslag (2008:567)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2008:567
utgivningsår 2008
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från den officiella översättningen (Discrimination Act) som finns på http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/81/87/f6e1a2b8.pdf.
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK