Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum
överordnad titel Transportstyrelsens författningssamling
dokumentnummer TSFS 2014:1
utgivningsår 2014
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 47
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen