Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ändringar i yrkeskvalifikationsdirektivet
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2011/12:FPM94
utgivningsår 2012
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Landsbygdsdepartementet