Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser. Betänkande av utredningen Åtgärder vid allvarliga krissituationer
kortform av titel Tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser.
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2013:54
utgivningsår 2013
ställe Ordlista, s. 11–17
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Socialdepartementet