Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Försäkringskassans begreppskatalog
utgivningsår 2013
bakgrund Begreppskatalogen innehåller termer som används inom Försäkringskassan samt termer som är gemensamma med andra myndigheter och vården. Den ska bidra till en gemensam förståelse och uppfattning av innebörden i termerna och deras användning i Försäkringskassans verksamhet.
sekretariatskommentar I vissa termposter saknas termer på några av språken.
antal termposter 235
 
utgivare
organisation Försäkringskassan