Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förordning om informationssystemet för den inre marknaden (IMI)
kortform av titel Direktiv om gemensamt system för skatt på finansiella transaktioner Förordning om informationssystemet för den inre marknaden (IMI)
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2011/12:FPM3
utgivningsår 2011
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Utrikesdepartementet