Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Engelsk-svensk ordlista
kortform av titel Ordlista
utgivningsår 2010
utgåvenr 2.1
bakgrund Ordlistor för terminologi inom programvarutestning som finns tillgängliga i dag är ofta på annat språk än svenska eller begränsar sig inte till området programvarutestning. Arbetet med att framställa denna ordlista har fokuserat på att ordlistan ska innehålla vanligt förekommande ord som används av testare inom Sverige såväl som i övriga världen, men att orden i störst möjliga mån ska vara på svenska. Dock är det inte alltid som en svensk översättning är lämplig; i dessa fall bör det engelska ordet även i fortsättningen användas. Vid diskussioner om val av ord och eventuella oklarheter i definition har hänsyn tagits till synpunkter från olika områden där programvarutestning är en del av eller är den huvudsakliga utövningen. [...] Vid val av ord och definition har dock störst vikt lagts vid de standarder som finns i dag […] Denna ordlista utgår ifrån och är en översättning av terminologi i ”Standard Glossary of Terms used in Software Testing, Version 2.0.”.
antal termposter 478
 
utgivare
organisation SSTB (Swedish Software Testing Board)