Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vägledning i nyttorealisering
utgivningsår 2012
utgåvenr 1.0
ställe Begrepp och förklaringar, s. 7–9
antal termposter 78
 
utgivare
organisation E-delegationen