Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2013:50
utgivningsår 2013
ställe 5 Vissa begrepp, 57–61
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Socialdepartementet, Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m.