Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Definitioner av klarspråk och klarspråksarbete
utgivningsår 2013
bakgrund En arbetsgrupp med representanter för Föreningen Ess (Examinerade språkkonsulter i svenska) och Terminologicentrum TNC har arbetat fram förslag till definitioner av klarspråk och klarspråksarbete liksom en anmärkning om hur man bör tolka definitionerna. Förslagen har i två omgångar gått ut på remiss till språkkonsulter, språkvårdare och språkexperter i Sverige. Vi i arbetsgruppen har tacksamt tagit emot synpunkter och kunnat förbättra definitionerna och anmärkningen. Det som nu är publicerat i Rikstermbanken är därför rejält förankrat bland alla som ägnar sig åt klarspråksarbete.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess) och Terminologicentrum TNC