Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2002:47) om märkning av vissa livsmedel
kortform av titel Märkning av livsmedel
överordnad titel Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2012:5
utgivningsår 2012
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket