Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen
kortform av titel Föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen
överordnad titel Skogsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer SKSFS 2011:7
utgivningsår 2011
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 19
 
utgivare
organisation Skogsstyrelsen