Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Rikspolisstyrelsens föreskrifter om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument m.m.
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2004:8
utgivningsår 2004
utgåvenr FAP 333-2
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen