Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Engelska möbelord: svensk-engelsk, engelsk-svensk ordlista : möbelord och provtagningstermer vanliga i samband med möbelbeskrivningar, egenskapsredovisning och provning m.m.
kortform av titel Engelska möbelord
dokumentnummer Möbelinstitutets rapport 54
utgivningsår 1989
bakgrund [Ur förordet:] Denna ordlista har från början tillkommit som ett internt hjälpmedel inom Möbelinstitutet, utan pretentioner på att vara komplett eller heltäckande. Den innehåller några av de vanligaste engelska ord och uttryck som vi kommit i kontakt med i vårt arbete med möbler i olika sammanhang (tekniska beskrivningar, kvalitetsredovisningar, kravspecifikationer, standarder och provningar m.m.)
antal termposter 1138
 
utgivare
organisation Möbelinstitutet
utgivare
organisation Montus förlag