Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Pappershandlingar
dokumentnummer Rapport 2008:1
utgivningsår 2008
utgåvenr 1:1
ställe Definitioner, s. 6–8
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Riksarkivet