Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
dokumentnummer 2007-12 3-31
utgivningsår 2010
utgåvenr AAC-491-135-10:18
ställe Definition av centrala begrepp, s. 11ff
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Polisen