Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Föreskrifter om ändring i Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd (SvKFS 2001:1) om utrustning för förbrukningsfrånkoppling
överordnad titel Excerpter ur Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling
dokumentnummer SvKFS 2012-1
utgivningsår 2012
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling