Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
överordnad titel Excerpter ur Lotteriinspektionens författningssamling
dokumentnummer LIFS 2010:1
utgivningsår 2010
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Lotteriinspektionen