Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2012:861
utgivningsår 2012
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Miljödepartementet