Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vem tar ansvar? Statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden
dokumentnummer RiR 2012:16
utgivningsår 2012
ställe Tabell 3. Centrala begrepp och definitioner, s. 20
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Riksrevisionen