Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition med mera. Skjutning och övning med fordon/stridsfordon
dokumentnummer SäkI Fordon 13
utgivningsår 2013
ställe Definitioner, s. 9–11
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Försvarsmakten