Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Säkerhetsinstruktion för vapen och ammunition med mera. Transport av farligt gods på väg och i terräng
dokumentnummer SäkI Tp farligt
utgivningsår 2013
ställe Bilaga 1 Definitioner, s. 149–152
antal termposter 28
 
utgivare
organisation Försvarsmakten