Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Svensk författningssamling 2008:290
kortform av titel Lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2008:290
utgivningsår 2008
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet