Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Med rätt att delta – Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden
kortform av titel Med rätt att delta
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2012:69
utgivningsår 2012
ställe Begreppsförklaring, s. 13–14
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Arbetsmarknadsdepartementet