Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster)
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2013:5
utgivningsår 2013
ställe Definitioner och förkortningar
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen