Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys över energisektorn i Sverige år 2012 – enligt § 9 förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
kortform av titel Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys över energisektorn i Sverige år 2012
dokumentnummer ER 2012:23
utgivningsår 2012
ställe Bilaga 1, Begrepp, s. 69–70
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Energimyndigheten