Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Svensk författningssamling 2009:907
kortform av titel Förordning om miljöledning i statliga myndigheter
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2009:907
utgivningsår 2009
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Miljödepartementet