Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av hittegods
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2010:7
utgivningsår 2010
utgåvenr FAP 650-1
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen