Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vilka hjälpmedel som får användas för att stoppa fordon enligt 10 § 5 polislagen (1984:387) m.m.
överordnad titel Excerpter ur Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer RPSFS 2008:6
utgivningsår 2008
utgåvenr FAP 104-1
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen